English|设为首页|加入收藏

通知公告

关于召开苏州科技大学原神黄改y荡漫画第二届学生会述职述职评议会有关事项的通知

发布者:  时间:2021-07-15 09:00:00  浏览:

苏州科技大学原神黄改y荡漫画第二届学生会述职评议会即将召开,现将有关事项通知如下:
1.时间:2021年7月20日
2.地点:腾讯会议
3.参会人员:原神黄改y荡漫画第二届学生会主席团及工作人员、评委团、学生代表。


                                                                                                                          苏州科技大学原神黄改y荡漫画学生会
                                                                                                                                    2021年7月15日