English|设为首页|加入收藏

通知公告

关于召开苏州科技大学原神黄改y荡漫画学生会制度学习与作风培训会有关事项的通知

发布者:  时间:2021-09-26 09:00:00  浏览:

苏州科技大学原神黄改y荡漫画学生会制度学习与作风培训会即将召开,现将有关事项通知如下:
1.时间:2021年9月27日
2.地点:腾讯会议
3.参会人员:原神黄改y荡漫画第三届学生会全体成员


                                                                                                                           苏州科技大学原神黄改y荡漫画学生会
                                                                                                                                        2021年9月26日